Komma igång

När du ska springa din första bana så gör du det antingen genom att delta i ett arrangemang eller att skapa egen bana. Att skapa egna banor kräver den fullständiga versionen av appen.

Om du ska delta i ett arrangemang så behöver du få en kod för banan så att du kan ladda hem den, Det beskrivs  under ‘Arrangemang/Delta i arrangemang’.

Om du vill skapa en egen bana och springa den så gör enligt följande:
1. Du behöver en digital karta som är georefererad. Det finns några olika alternativ (för mer info, se Appens funktioner/Kartor):

  • Det enklaste är om det finns en publik karta över området som du vill springa på. Appen har tillgång till de flesta kartor på Svensk Orienterings karttjänst Omaps.net.
  • Din orienteringsklubb kanske redan har en georefererad karta för appen. Kolla med någon i klubben (t.ex. kartansvarig). Kanske finns det en (skyddad) karta som du kan ladda ner med appen.
  • Om klubben har digitala kartor så kanske du kan få tillgång någon av dem. Kartorna kan georefereras med till kmz-, kml- eller world-filer, vilket kan skapas av kartritningsverktyg såsom t.ex. OCAD. Eller så får georeferera den själv, vilket är enkelt och finns beskrivet under ‘Appens funktioner/Kartor’.
  • Finns inget av ovanstående så kan du söka efter kartor på internet eller skanna in en karta, som du sedan georefererar själv.

2. Du kan skapa en bana på några olika sätt (se ‘Appens funktioner/Banor’ för mer info):

  • Skapa en ny bana i appen genom att välja ‘Ny bana’. Lägg in dina kontroller. Exportera en bankarta för utskriftt
  • Importera en bana som du har skapat med något annat verktyg t.ex. OCAD, Condes eller PurplePen i gpx, kml eller kmz format.
  • Kopiera en befintlig bana och gör önskade ändringar i banan.

3. Nu är du redo att springa banan. Öppna banan och välj ‘Spring banan’ och vänta tills GPS:en har fått kontakt och noggrannheten är cirka 15 meter eller bättre (visas i övre högra hörnet). Sätt mobilen på armen, fatta papperskarta och kompass i hand och ta dig till startpunkten. Vid startpunkten piper mobilen till och loppet är igång.

4. Orientera dig till kontrollerna i tur och ordning. Appen stämplar automatiskt.

5. När du har målstämplat kan du titta på ditt resultat under ‘Resultat’.