Överföring via Bluetooth

Bluetooth-överföring är ett alternativ till att dela filer via servern. Det kan till exempel komma till nytta om internet-kommunikation saknas (det kan vara svårt med mobilt bredband och WLAN i de djupa skogarna).

Funktionen heter ‘Överför’ och finns under ‘Mer’-knappen i huvudmenyn.

Första gången ni ska skicka information mellan två mobiler via Bluetooth behöver ni para ihop dem.
Välj ‘Överför’ i huvudmenyn och tillåt aktivering av Bluetooth (om det inte redan är aktiverat). Välj ‘Gör synlig’ under ‘Mer’-menyn. Den ena personen väljer ’Anslut till en enhet’ och ‘Sök enheter’. Välj den mobil du vill para ihop med och båda personerna måste acceptera att paras ihop.

När mobilerna är parade och anslutna till varandra kan man föra över filer. Välj vilken fil du vill föra över från den ena mobilen till den andra genom att först välja vilken typ
av fil som ska skickas (kartor, banor eller resultat) och sedan klicka på den fil du vill överföra.

Figur 1: Dela filer via Bluetooth