Inställningar

Under ‘Inställningar’ i huvudmenyn kan du ställa in följande saker. Observera att vissa inställningar är bara tillgängliga i den fullständiga versionen av GPS Orienteering.

  • Stämplingsavståmd - appen stämplar automatiskt när du kommer nära kontrollpunkten. Det förvalda stämplingsavståndet är 15 meter, men du kan ändra avståndet med denna inställning.
  • Inaktivera auto-start – appen stämplar automatiskt när du kommer till kontrollpunkten, vilket kan vara opraktiskt vid till exempel en träningstävling, då man ofta står vid startpunkten. Genom att inaktivera auto-start så måste man stämpla manuellt vid startpunkten och kan alltså välja när ens starttid räknas från.
  • Håll skärmen tänd – stänger av mobilens automatiska skärmsläckare när du springer ett lopp.
  • Rörelsestyrd stämpling – appen har stöd för rörelsestyrd stämpling genom att sakta vända mobilen fram och tillbaka några gånger. Om du har problem med att appen oavsiktligt stämplar pga rörelse så kan du avaktivera detta.
  • Kompass - appen kan visa en kompass på kartan när du springer ett lopp. Komihåg att kalibrera kompassen genom att göra en ‘figur 8′-rörelse, se bild nedan.
  • Vibrera - mobilen kan ge dig haptiskt feedback genom att vibrera när du har stämplat vid en kontroll.
  • Förstoringsglas – appen har stöd för multi-touch när du zoomar i kartor m.m. men vissa  mobiler saknar stöd för multi-touch och då är det bra att kunna zooma med hjälp av förstoringsglas-symbolerna.
  • Röststöd (endast i den fullständiga versionen) - använder röstmeddelanden när du springer ett lopp. Du får röstmeddelanden när du stämplar (t.ex. ‘Stämplat vid 4′) och återstående tid var 5:e minut vid rogaining lopp ( t.ex. ‘Återstående tid 35 minuter’).

‘Figur 8′-rörelse för att kalibrera kompassen