Inställningar

Under ‘Inställningar’ i huvudmenyn kan du ställa in följande saker:

  • Namn – ditt namn används när du skapar och ändrar banor, springer banor och kalibrerar kartor.  Namnet måste inte vara unikt, men om ni är flera löpare som har tänkt att springa träningstävlingar ihop så är det bra om man kan skilja er åt med namnet.
  • Loggintervall – Du kan välja hur ofta du vill ha din position loggad, mellan 1 och 30 sekunder. Ett kort intervall (t.ex. 1 sekund) ger en noggrann rutt, men också större resultatfil, vilket leder till längre laddningstider. Det kan också bli missvisande sträcklängder eftersom positionen från GPS:en ofta är lite brusig. Ett långt intervall (t.ex. 20 sekunder) ger å andra sidan mindre noggrann rutt, eftersom den innehåller färre punkter. För normalt löptempo rekommenderas 3 sekunder, dvs cirka 10 meter mellan varje positionslogg. Observera att loggintervallet inte påverkar den automatiska stämplingen. Din aktuella position kontrolleras varje sekund och det blir alltid en logg den sekund du stämplar, oavsett vad loggintervallet är inställt på.
  • Inaktivera auto-start – appen stämplar automatiskt när du kommer till kontrollpunkten, vilket kan vara opraktiskt vid till exempel en träningstävling, då man ofta står vid startpunkten. Genom att inaktivera auto-start så måste man stämpla manuellt vid startpunkten och kan alltså välja när ens starttid räknas från.
  • Håll skärmen tänd – stänger av Androids automatiska skärmsläckare när du springer ett lopp.
  • Rörelsestyrd stämpling – appen har stöd för rörelsestyrd stämpling genom att sakta vända mobilen fram och tillbaka några gånger. Om du har problem med att appen oavsiktligt stämplar pga rörelse så kan du avaktivera detta.
  • Förstoringsglas – appen har stöd för multi-touch när du zoomar i kartor m.m. men vissa  mobiler saknar stöd för multi-touch och då är det bra att kunna zooma med hjälp av förstoringsglas-symbolerna.
  • Röststöd – använder röstmeddelanden när du springer ett lopp. Du måste ha en (engelsk) röstsynthesizer på mobilen för att det ska fungera och appen letar upp lämplig röstsynthesizer på Google Play, som du kan installera. Om installationen inte fungerar på första försöket så prova flera gånger, med lite tålamod fungerar det. Du får röstmeddelanden när du stämplar (t.ex. ‘Punched at 4′) och återstående tid var 5:e minut vid rogaining lopp ( t.ex. ‘Remaining time 35 minutes’).