Banresultat

Under ‘Banresultat’ i huvudmenyn visas alla banor för vilka det finns resultatfiler. Notera att samma bannamn kan förekomma flera gånger, men de har i så fall olika kod.

Om du vill se resultat för en bana som inte finns med i listan, till exempel en träningstävling du själv inte deltagit i, så kan du ladda ner banresultaten med ‘Hämta resultat för bana’ och ange banans kod.

Klicka på den bana som du vill se resultaten för. Tabellen innehåller de resultat som finns på din mobil.

Ett ‘M’ längst till höger betyder att löparen har stämplat manuell vid någon kontroll. Ett ‘S’ betyder att löparen har använt orienteringshjälp under loppet.


Figur 1: Resultattabell för banan ‘GpsO 3 april Lång’

Klicka på ett resultat för att se sträcktider m.m.

För rogaining-lopp visas löparnas poäng i tabellen. Den löpare som har flest poäng vinner. Om två löpare har samma poäng så vinner den som har kortast tid.

Om du vill ladda ner andra löpares resultat så välj ‘Hämta resultat för bana’. Om du vill ta bort alla nedladdade resultat för en bana så väljer du ‘Radera resultat’.