Resultat

Banresultat
Du kan se resultaten antingen direkt på webben (https://gpsolobby.com/) eller i appen.

 1. Öppna banan och välj ‘Visa resultat’.
 2.  Ditt senaste resultat visas överst och därunder visas en tabell med alla dina resultat från banan och andras resultat som är publicerade.
  - Resultaten är rangordnade i listan med med bästa resultatet överst..
  - ‘DSQ’ betyder diskvalificerad. Resultatet innehåller en ‘forcerad stämpling’.
  - ‘DNF’ betyder ‘Did not finish’ och innebär att loppet avbröts.
  - ‘S’ betyder att funktionen orienteringshjälp användes.
  - ‘M’ betyder att en eller flera kontroller stämplades manuellt.
  - ‘F’ betyder att en eller flera kontroller stämplades ‘forcerat’ dvs att en manuell stämpling gjordes på ett avstånd större än 50 meter från kontrollen.
 3.  Klicka på ett resultat för att se sträcktider, rutt m.m.

Enskilda resultat
Du kan utvärdera loppet med hjälp av en resultattabell och en resultatprofil (Android). I den fullständiga versionen kan du också se din rutt på kartan, spela upp loppet och jämföra resultat med andra deltagare.

Resultattabell
I resultattabellen ser du tid för varje delsträcka, den totala tiden, sträcklängd (fågelväg), ruttlängd (den sträcka du faktiskt sprang), sträckskillnad (dvs hur många procent längre du sprang jämfört med fågelvägen) och tempo (minuter:sekunder per kilometer).


Figur 1: Resultattabell

Se spår på kartan (endast fullständiga versionen)

Du kan se din rutt på kartan. Rutten färgkodas utifrån din aktuella hastighet. Grön betyder hög hastighet och röd betyder låg hastighet. Under ‘Inställningar’ kan du välja om
du vill färgkoda rutten, välja gränserna för grön och röd hastighet och ruttens linjebredd. De blå punkterna visar var stämplingen skedde. Att stämplingen inte sker exakt vid kontrollpunkten beror på att stämpling sker när du är tillräckligt nära kontrollpunkten.

Ett ‘M’ i den blå punkten betyder att du har stämplat manuellt.


Figur 2: Delar av banan (magenta) och din rutt (grön/gul/röd).


Figur 3: Inställningar för visning av rutten.


Figur 4: Skyltar visar sträcktid, längd, ruttlängd, tempo m.m.

Spela upp loppet (endast fullständiga versionen)
Du kan spela upp loppet i repris. Välj vilka medtävlare som kan visas i uppspelningen.


Figur 5: Spela upp ditt lopp och jämför med en medtävlare.

Profildiagram

Det finns även ett profildiagram med kontrollpunkterna utmed en tidsaxel. I diagrammet visas höjd (blå), fart (gul), medelhastighet mellan två kontroller (grön) och ackumulerad sträcka (orange). Du kan fritt välja vilken eller vilka kurvor som ska visas i profildiagrammet.


Figur 7: Resultatprofil med höjd (blå), fart (gul), medelhastighet mellan två kontroller (grön) och ackumulerad sträcka (orange)