Alla resultat

Alla resultat som finns lagrade på mobilen hittat du under ‘Resultat’ i huvudmenyn.

Om du vill radera ett resultat så klickar du på resultatet tills dialogrutan ‘Ta bort’ visas.

Du kan utvärdera loppet med hjälp av en resultattabell, din rutt på kartan och en resultatprofil.

I resultattabellen ser du tid för varje delsträcka, den totala tiden, sträcklängd (fågelväg), ruttlängd (den sträcka du faktiskt sprang), sträckskillnad (dvs hur många procent längre du sprang jämfört med fågelvägen) och tempo (minuter:sekunder per kilometer).


Figur 1: Resultattabell

Du kan se din rutt på kartan. Rutten färgkodas utifrån din aktuella hastighet. Grön betyder hög hastighet och röd betyder låg hastighet. Under ‘Inställningar’ kan du välja om
du vill färgkoda rutten, välja gränserna för grön och röd hastighet och ruttens linjebredd. De blå punkterna visar var stämplingen skedde. Att stämplingen inte sker exakt vid kontrollpunkten beror på att stämpling sker när du är tillräckligt nära kontrollpunkten.

Ett ‘M’ i den blå punkten betyder att du har stämplat manuellt.


Figur 2: Delar av banan (magenta) och din rutt (grön/gul/röd).


Figur 3: Inställningar för visning av rutten.


Figur 4: Skyltar visar sträcktid, längd, ruttlängd, tempo m.m.


Figur 5: Spela upp ditt lopp och jämför med en medtävlare.

Du kan också se din rutt på Google Earth om du har det installerat på din mobil.


Figur 6: Din rutt på Google Earth.

Det finns även ett profildiagram med kontrollpunkterna utmed en tidsaxel. I diagrammet visas höjd (blå), fart (gul), medelhastighet mellan två kontroller (grön) och ackumulerad sträcka (orange). Du kan fritt välja vilken eller vilka kurvor som ska visas i profildiagrammet.


Figur 7: Resultatprofil med höjd (blå), fart (gul), medelhastighet mellan två kontroller (grön) och ackumulerad sträcka (orange).

Du kan ladda upp resultatet till servern om du vill dela med dig till andra löpare, till exempel om du har deltagit i en träningstävling. Välj ‘Ladda upp’ och därefter ‘Hela resultatet’ om du vill att stämplingar och din rutt ska laddas upp eller ‘Bara stämplingar’ om du inte vill dela med dig av din rutt.

För djupare analyser kan du föra över resultatfilen till en PC och använda t.ex. QuickRoute. Resultatfilerna ligger i katalogen gpsorienteering/result på SD-kortet.