Kartor

Den fullständiga versionen av Gps Orienteering har stöd för att hantera kartor. Kartorna används till orienteringsbanor. Du hittar kartorna som finns på mobilen under fliken ‘Kartor’ i huvudmenyn.

Du kan göra följande med kartor:

  • importera en karta och georeferera den
  • se din nuvarande position på kartan
  • publicera kartan för att göra den tillgänglig för andra
  • ladda ner publicerade kartor (dvs kartor som någon annan har publicerat)

Lägga till och georeferera en karta

Du behöver en orienteringskarta i digitalt format. Kartan skall vara i något av följande bildformat: jpg-, png- eller gif. Moderna kartor ritade i t.ex. OCAD har i regel korrekta koordinater, medan äldre, handritade kartor kan innehålla skevheter som gör dem olämpliga för GPS orientering.

Georeferering kan ske antingen genom att ange koordinater för två referenspunkter, använda en world-fil, kml-fil eller en kmz-fil.

Så här skapar du en georefererad karta:

Steg 1. Skapa en orienteringskarta som en bildfil i jpg-, png- eller gif-format. Ett sätt att göra det är att använda ett kartritningsprogram, t.ex. OCAD och där välja funktionen ‘Arkiv/Export’. Välj en upplösning på minst 300 dpi. För att förenkla georefereringen så inkludera en world-fil i exporten eller välj formatet kmz.
Du kan även skanna in papperskartor men då är risken att det blir skevheter i kartan som gör att den inte går att georeferera på ett bra sätt. Det finns också kartor på till exempel www.routegadget.net/.

Step 2. Kopiera bildfilen, kml-filen wordfile eller kmz-filen till telefonen genom att ansluta mobilen till din dator med USB-kabel, ställa in mobilen för filöverföring och använda datorns filutforskare för att kopiera filen till mobilen.

Step 3. Öppna appen GpsOrienteering och välj ‘Importera karta’ på ‘Kart’-fliken. Välj bildfilen eller kmz-filen. Georefereringen beror på vilken vilken typ av fil du har:

1. Kmz-fil: Kartan i kmz-filen georefereras när du importerar den. Namnet på kartan blir samma som namnet på kmz-filen.
2. Jpg/png/gif: När du har valt bildfilen så tillfrågas du om du har en georefereringsfil till kartan:
2a. Georeferera med kml-file: Välj kml-filen som hör till bildfilen.
2b. Georeferera med world-fil (jgw/pgw/gfw): Välj world filen som hör till bildfilen. Du behöver ange vilken UTM-zon som kartan ska ligga i, se till exempel www.mangomap.com för att avgöra vilken UTM-zon som gäller.
2c. Ingen georefereringsfil: Placera de två referenspunkterna på platser som kan ges en exakt position och som ligger långt isär. Ange latitud och longitud för referenspunkterna. Du kan använda mobilens GPS för att sätta koordinaterna eller någon webtjänst såsom www.getlatlong.net/ för att hämta latitud och longitud för referenspunkterna
2d. Före version 4.4 så lagrades kartfilerna i katalogen ‘gpsorienteering/maps’. Kartorna flyttas automatiskt till appens interna lagringsutrymme, men på vissa telefoner så behöver man flytta kartorna genom att importera dem. I detta fallet kan du använda den tillhörande xml-filen som georefereringsfil.

 GpsO_Georeference

Figur 1: Definiera referenspunkterna för kartan

Skapa en karta från MapAnt
Du kan också skapa en karta från MapAnt eller liknande tjänster för auto-genererade kartor. Välj ‘Skapa/sök karta’ och välj sedan det land du är intresserad av. En steg-för-steg instruktion hjälper dig att skapa en karta som kan importeras till appen (steg 3 ovan). Se också www.routegadget.net/.

Se din nuvarande position på kartan

Du kan se din nuvarande position på kartan om den är georefererad och du har valt ‘Visa position’ i menyn för kartan. Din position visas som en blå punkt på kartan samt att GPS:ens aktuella noggrannhet visas. På detta vis kan du se om kartan är korrekt georefererad.

Figur 2: Din nuvarande position visas på kartan

Publicera en karta 

Du kan publicera kartan om du vill dela den med andra. Välj ‘Publicera karta’ i menyn. Kartan har en unik kod (8 tecken) som ska anges när man ska ladda hem kartan. Den blir en så kallad ‘skyddad karta’.

Försäkra dig om att du får distribuera kartan innan du publicerar den! Om du inte ‘äger’ kartan så ska du inte dela den med andra.

Du kan återkalla en karta som du har publicerat. Det innebär att kartan inte längre blir tillgänglig för andra att ladda ner.

Ladda ner en skyddad karta

Välj ‘Hämta skyddad karta’ i kartmenyn och ange koden(8 tecken) för kartan.

Publika kartor

I Sverige också möjlighet att ladda ner kartor från Svenska Orienteringsförbundets karttjänst Omaps (www.omaps.net). Omaps innehåller över 1000 orienteringskartor varav ett flertal är tillgängliga för GPS Orienteerings-appen. Välj ‘Skapa/sök karta’, välj ‘Sverige’ och sedan ‘Sök och ladda ner karta från Omaps.net’.

Andra tips

Ett sätt att skapa kml-fil för georeferering:

  • Du kan använda Google Earth för att georeferera din karta. Starta Google Earth, välj ‘Lägg till / Bild i 3D-vyn’ under ‘Mina platser’. Ange länk till kartan och använd verktygen i programmet för att georeferera kartan. Var noggrann när du gör georefereringen! Skapa sedan en kml-fil genom att välja ‘Spara plats som..’ och välj format *.kml och ge filen samma namn som kartan. Kopiera kml-filen tillsammans med jpg/png/gif-filen till telefonen och importera dem enligt ovan.