Kartor

De kartor som finns lagrade på mobilen hittar du under ‘Kartor’ i huvudmenyn.

Om du vill lägga in egna kartor till appen så följ instruktionerna under ‘Georeferera karta’ nedan.

Om du vill ta bort en karta från mobilen så klickar du på kartnamnet tills dialogrutan ‘Ta bort’ visas.

När du väljer en karta i listan så visas kartan. Du kan zooma i kartan antingen med två fingrar eller med förstoringsglasen. Förstoringsglasen visas endast om du ha kryssat för det i inställningsmenyn.

Om kartan är georefererad och du har satt på GPS:en så visas din aktuella position på kartan, som en blå punkt samt att GPS:ens aktuella noggrannhet visas. På detta vis kan du se om kartan är korrekt georefererad.


Figur 1: Aktuell position visas på kartan

Georeferera karta

Du behöver en orienteringskarta i digitalt format över området som du vill träna på. Kartfilen ska vara i jpg-, png-, gif- eller tif-format och den ska ha korrekta koordinater. Moderna kartor ritade i t.ex. OCAD har i regel korrekta koordinater, medan äldre, handritade kartor kan innehålla skevheter som gör dem olämpliga för GPS orientering.

Georeferering kan ske antingen genom att ange koordinater för två fixpunkter, använda en world-fil eller en kml-fil.

Det är lämpligt att en person i klubben utses som ansvarig för att ta fram kartorna och georeferera dem och distribuera den/dem till övriga klubbmedlemmar.

Så här skapar du/kartansvarig en georefererad karta:

1. Skapa en orienteringskarta i jpg-, png-, gif- eller tif-format över aktuellt område. Det bästa är att göra det med kartritningsprogrammet OCAD med funktionen ’Arkiv/Exportera’. Upplösning 300dpi eller 600dpi är lämpligt. Men det kräver att du/klubben både har OCAD och kartorna i OCAD-format.
Du kan även skanna in papperskartor men då är risken att det blir skevheter i kartan som gör att den inte går att kalibrera på ett bra sätt. Det finns även kartor på t.ex. http://omaps.worldofo.com/ och http://www.routegadget.net/ av skiftande kvalitet.

2. Lägg in jpg/png/gif/tif-filen på telefonens SD-kort i katalogen gpsorienteering/maps genom att ansluta mobilen till din dator med USB-kabel, ställa in mobilen för filöverföring och använda datorns filutforskare för att kopiera filen till mobilen. (Om katalogen inte visas så starta om telefonen för att tvinga fram en ‘media scanning’ av SD-kortet.)

3. Georeferera kartan genom att ange koordinaterna för 2 punkter på kartan. Välj punkter vars positioner kan bestämmas exakt och som ligger långt isär. Det bästa är om kartritaren
kan ge dig exakta koordinater för punkterna, men det fungerar även utmärkt att bege sig till fixpunkterna och använda mobilens GPS för att ange koordinaterna eller att använd tjänsten http://itouchmap.com/latlong.html för att bestämma latitud och
longitud för punkterna.
a. Öppna den karta du vill georeferera.
b. Välj ‘Redigera karta’
c. Zooma in till den punkt du vill ha som fixpunkt 1, välj ‘Sätta fixpunkt 1 på karta’ och klicka på den punkt som ska vara fixpunkt 1.
d. Gör samma sak för fixpunkt 2.
e. Välj ‘Sätta fixpunkt koordinater’ och mata in koordinaterna för de två fixpunkterna. Avsluta med ‘Spara fixpunkt koordinater’
f. Om du vill kan du även ange skala, ägare m.m. under ‘Redigera kartinfo’
g. Välj ‘Avsluta redigering’ för att lämna redigeringsläget.

4. Georefereringen är klar och du kan nu ge den georefererade kartan till dina klubbmedlemmar, så att ni kan börja lägga banor! Se ‘Dela karta med andra’ längre ner på sidan eller använd den inbyggda fildelningsfunktionen med Bluetooth . Eller publicera den så att alla användare kan ladda ner den från internet, se ‘Publicering av nya publika kartor’ längre ner på sidan.

 
Figur 2: Sätt fixpunkt på karta


Figur 3: Ange koordinater för fixpunkterna.

Använda world-fil för georeferering:

Om du har ett UTM-baserat koordinatsystem så kan du använda en world-fil (.jgw/.pgw/.gfw/.tgw) för georeferering. När du exporterar jpg/png/gif/tif-filen i steg 1 ovan så exportera även en world-fil (i t.ex. OCAD 10 eller högre). Lägg in jgw/pgw/gfw/tgw-filen tillsammans med jpg/png/gif/tif-filen i katalogen gpsorienteering/maps. När du sedan öppnar kartan i appen och väljer ‘Redigera karta’ så använder appen world-filen för georeferering.

Använda kml-fil för georeferering:

Du kan använda Google Earth för att georeferera din karta. Starta Google Earth, välj ‘Lägg till / Bild i 3D-vyn’ under ‘Mina platser’. Ange länk till kartan och använd verktygen i programmet för att georeferera kartan. Var noggrann när du gör georefereringen! Skapa sedan en kml-fil genom att välja ‘Spara plats som..’ och välj format *.kml och ge filen samma namn som kartan. Lägg in kml-filen tillsammans med jpg/png/gif/tif-filen i katalogen gpsorienteering/maps på mobilen. När du sedan öppnar kartan i appen och väljer ‘Redigera karta’ så använder appen kml-filen för georeferering.

Dela karta med andra 

Du kan ladda upp kartan till servern, om du vill dela med dig av den till andra orienterare. Välj ‘Ladda upp’ när du har öppnat kartan. Kartan har en kod (8 tecken) som används vid nedladdning av kartan. Du kan kopiera koden med ‘Kopiera kod’ och klistra in den i ett SMS, email eller liknande och skicka till dem som ska få ladda ner kartan.

Kartan sparas i krypterat format på servern för att den inte ska hamna i orätta händer och spridas okontrollerat.

Välj ‘Hämta skyddad karta’ i kartmenyn och ange kartans kod för att ladda ner en karta.

Den som har laddat upp en karta kan även ta bort den från servern. Välj ‘Uppladdade kartor’ från kartmenyn och klicka på kartnamnet tills dialogrutan ‘Ta bort’ visas. Kartan raderas då från servern men ligger fortfarande kvar på din mobil.

Publika kartor

Det finns även möjlighet att ladda ner publika kartor. Välj ‘Hämta publik’ karta i kartmenyn.

Du kan välja om du vill söka bland de fria kartorna på HippsomApps server eller Svensk Orienterings karttjänst Omaps.net.

Publicering av nya publika kartor

För att publicera en ny karta som alla GPS Orienteringsanvändare får tillgång till så ska följande process följas:

1. Fyll i och skicka en begäran om publicering av karta (RFP GpsO karta.txt) tillsammans med den kalibrerade kartan (dvs både jpg/png/gif/tif-filen och tillhörande xml-fil) till support@hippsomapp.se. Kartan bör vara i A4-format och ha upplösning 300dpi eller 600dpi för att kunna skrivas ut med tillräcklig kvalitet på en vanlig färgskrivare.

2. HippsomApp går igenom förfrågan och skickar ett mejl till kartans ägare (i regel en orienteringsklubb) för att få dennes godkännande till publicering av kartan.

3. Om ägaren godkänner kartan för publicering så lägger HippsomApp till kartan till  kartdatabasen och meddelar ägaren och den person begärde publicering av kartan att kartan är publicerad.

4. Användarna kan nu ladda ner den nya kartan med GPS Orienterings-appen.