Springa en bana

Innan du springer banan kan du kontrollera inställningarna som används under loppet, till exempel ‘inaktivera auto-start’, ‘röststöd’ och ‘loggintervall’, se inställningsmenyn. Några inställningar kan ändras under pågående lopp, men inte alla.

Springa banan
Öppna banan som du vill springa och tryck på ‘Spring banan’. Knappen är inaktiverad utanför banans öpptetider.

Försäkra dig om att du har valt att ‘åtkomst till plats’ är ‘alltid tillåten’, annars kommer inte appen att fungera korrekt.

Vänta tills GPS positionen har erhållits. Vänta tills GPS:ns noggrannhet är god (< 10m), vilket visas i övre högra hörnet.

Gå till startpunkten för att startstämpla, antingen automatiskt eller manuellt. Detta startar tidmätningen.

När du har tagit en kontroll så piper mobilen och byter till nästa kontroll.

Om mobilen inte stämplar automatiskt trots att du befinner dig på kontrollpunkten så kan du stämpla manuellt. Det kan bero på att GPS:ns noggrannhet är dålig just vid kontrollpunkten (t.ex. i tät skog), dåligt georefererad karta eller skevheter i kartan.

Manuell stämpling kan du göra antingen genom att klicka på kontrollpunkts-knappen eller genom att sakta vända mobilen fram och tillbaka vertikalt några gånger (|_|_|_). Om du har mobilen på armen, så stå stilla och höj och sänk armen några gånger för att stämpla manuellt. Du kan stänga av den rörelsestyrda stämplingen i inställningsmenyn.

Appen stöder 4 olika bantyper och stämplingen sker beroende på bantyp. Gemensamt för alla fyra är att du börjar med startkontrollen och avslutar med målkontrollen.

  • Standard orientering – du stämplar kontrollerna i tur och ordning. Manuell stämpling kan ske max 50 meter ifrån nästa kontroll. Du kan också göra en ‘forcerad’ stämpling på ett avstånd längre än 50 meter från kontrollen, men det innebär att ditt resultat blir diskvalificerat. Du kan ändå fortsätta loppet och ta resten av kontrollerna.
  • Alla i valfri ordning – du stämplar kontrollerna i valfri ordning, men måste ta alla kontroller innan du kan målstämpla. Manuell stämpling kan ske max 50 meter ifrån närmaste kontroll.
  • Rogaining – du stämplar kontrollerna i valfri ordning. Du kan avsluta loppet när som helst genom att målstämpla. Om du inte har tagit alla kontrollerna så behöver du stämpla manuellt vid målkontrollen för att avsluta loppet. Manuell stämpling kan ske max 50 meter ifrån närmaste kontroll.
  • Scatter orientering – du stämplar kontrollerna i valfri ordning. Du kan stämpla vid målkontrollen när du har tagit angivet antal kontroller. Manuell stämpling kan ske max 50 meter ifrån närmaste kontroll.


Figur 1: Pågående standard orienteringslopp


Figur 2:  Rogaining-lopp. Återstående tid och kontroller samt deras poäng.

Publicera resultat
När du har målstämplat så sparas resultatet automatiskt och du kan publicera det, om du vill. Du kan välja mellan att ladda upp hela resultatet dvs sträcktider och din fullständiga rutt eller att bara ladda upp sträcktiderna.

Orienteringshjälp
Du kan få extra orienteringshjälp under loppet om det är satt som tillåtet i egenskaperna för banan. Vilken hjälp du kan få beror på vilken typ av bana du springer (standard, rogaining etc.):

  • Auto-rotera kartan mot norr (‘passa kartan’)
  • Visa din aktuella position på kartan.
  • Visa avstånd och riktning till nästa kontroll (endast standard-orientering).
  • Röstmeddelande avstånd och riktning till nästa kontroll (endast standard-orientering).
  • Röstmeddelande för kursavvikelse (endast standard-orientering).


Om du använder orienteringshjälp under loppet så framgår det på ditt resultat.