Springa en bana

Under ‘Springa’ i huvudmenyn finns de banor du kan välja mellan. Om du vill ladda ner en bana med hjälp av en kod, så gör du det under ‘Banor’ i huvudmenyn.

Sätt på mobilens GPS och välj bana. Vänta tills GPS:ns noggrannhet är god (< 10m), vilket visas i övre högra hörnet.

Om du vill ha röstmeddelanden under loppet (t.ex. vid stämpling eller kursavvikelse) så ställer du in det i inställningsmenyn innan du startat loppet.

Du kan välja hur ofta du vill ha din position loggad, mellan 1 och 30 sekunder. Välj intervall i inställningsmenyn under’ Loggintervall’.

Tidmätningen startar automatiskt när du har kommit fram till startpunkten eller startstämplar manuellt. Du kan stänga av den automatiska startstämplingen i inställningsmenyn genom att kryssa för ’Inaktivera auto-start’.

När du har tagit en kontroll så piper mobilen och byter till nästa kontroll.

Om mobilen inte stämplar automatiskt trots att du befinner dig på kontrollpunkten så kan du stämpla manuellt. Det kan bero på att GPS:ns noggrannhet är dålig just vid kontrollpunkten (t.ex. i tät skog), dåligt kalibrerad karta eller skevheter i kartan.

Manuell stämpling kan du göra antingen genom att klicka på kontrollpunkts-knappen eller genom att sakta vända mobilen fram och tillbaka vertikalt några gånger (|_|_|_). Om du har mobilen på armen, så stå stilla och höj och sänk armen några gånger för att stämpla manuellt. Du kan stänga av den rörelsestyrda stämplingen i inställningsmenyn.

Appen stöder 4 olika bantyper och stämplingen sker beroende på bantyp. Gemensamt för alla fyra är att du börjar med startkontrollen och avslutar med målkontrollen.
- Standard orientering – du stämplar kontrollerna i tur och ordning. Manuell stämpling kan ske på vilket avstånd som helst från kontrollen.
- Valfri ordning – du stämplar kontrollerna i valfri ordning, men måste ta alla kontroller innan du kan målstämpla. Manuell stämpling kan ske max 50 meter ifrån närmaste kontroll.
- Rogaining – du stämplar kontrollerna i valfri ordning. Du kan avsluta loppet när som helst genom att målstämpla. Manuell stämpling kan ske max 50 meter ifrån närmaste kontroll.
- Scatter orientering – du stämplar kontrollerna i valfri ordning. Du kan stämpla vid målkontrollen när du har tagit angivet antal kontroller. Manuell stämpling kan ske max 50 meter ifrån närmaste kontroll.


Figur 1: Pågående standard orienteringslopp


Figur 2:  Rogaining-lopp. Återstående tid och kontroller samt deras poäng.

Du kan se kartan med kontroller under loppet. Kontroller du redan ha stämplat vid är överkryssade.

När du har målstämplat så sparas resultatet automatiskt. (Resultatet sparas i GPX-format som kan läsas av många andra program.)

Orienteringshjälp
Du kan få extra orienteringshjälp under loppet om det är satt som tillåtet i egenskaperna för banan. Vilken hjälp du kan få beror på vilken typ av bana du springer (standard, rogaining etc.):
- Visa din aktuella position på kartan.
- Visa avstånd och riktning till nästa kontroll (endast standard-orientering).
- Röstmeddelande avstånd och riktning till nästa kontroll (endast standard-orientering).
- Röstmeddelande för kursavvikelse (endast standard-orientering).


Om du använder orienteringshjälp under loppet så sparas det i resultatfilen.