Anordna arrangemang

Det är enkelt att anordna en träningstävling med GPS Orienterings-appen.

  1. Skapa en bana i appen, se t.ex. ‘Komma igång’ eller ‘Appens funktioner/Banor’.
  2. Publicera banan genom att välja ‘Publicera’ när du är klar med banläggningen och har satt banans öppettider. Öppettiderna kan ändras även efter att banan har blivit publicerad.
  3. Du behöver också publicera själva kartan för att göra den tillgänglig för deltagarna. Öppna kartan som används för banan och välj ‘Publicera’ i options-menyn. Det är inte nödvändigt att deltagarna har tillgång till kartan för att de ska kunna springa banan.
  4. Meddela deltagarna vilken kod banan har genom att använda funktionen ‘Dela bankod’ i option-menyn för banan. Deltagarna kan antingen skanna QR-koden eller mata in koden på 8 tecken.
  5. Se till att deltagarna får en papperskarta med banan på. Du kan skapa en karta som kan skrivas ut med funktionen ‘Exportera’, se ‘Appens funktioner/Banor’.
  6. Nu är förberedelserna klara och deltagarna kan ladda ner banan (se Deltaga i träningstävling).

Arrangemanget behöver naturligtvis inte ske vid en viss tidpunkt, utan kan vara mer utsträckt i tiden, t.ex. som en ‘månadens bana’.