Anordna träningstävling

Det är enkelt att anordna en träningstävling med GPS Orienterings-appen.

1. Skapa en bana i appen, se t.ex. ‘Komma igång’ eller ‘Appens funktioner/Banor’.

2. Ladda upp banan på servern genom att välja ‘Ladda upp’ när du har öppnat banan. Deltagarna behöver inte ha kartan i appen för att springa banan, men om du vill att de ska ha det så kan du även ladda upp kartan till servern, vilket du gör under ‘Kartor/din karta‘.

3. Meddela vilken kod banan har (och kartan) t.ex. genom email eller SMS. Du kan kopiera koden och banans namn med ‘Kopiera kod’ när du har öppnat banan, så att du kan klistra in den i SMS:et, emailet, twitter eller liknande.

4. Se till att deltagarna får en papperskarta med banan på.

5. Nu är förberedelserna klara och deltagarna kan ladda ner banan (se Deltaga i träningstävling).

Träningstävlingen behöver naturligtvis inte ske vid en viss tidpunkt, utan kan vara mer utsträckt i tiden, t.ex. som en ‘månadens bana’.