O’Route

O’Route är appen som hjälper dig att utvärdera din orientering direkt efter loppet. Den är idealisk att använda vid vanlig orienteringsträning eller vid tävlingar där det är tillåtet att bära med sig en smartphone. Du kan efter några enkla steg få sträcktider, ruttlängder, löptempo, ditt spår på kartan m.m. så att du kan analysera ditt lopp.

Det sker med följande steg:
1. Spring orienteringsbanan som vanligt men använd O’Route för att spela in ditt spår. Alternativt importera gpx-/tcx-fil från GPS-klocka.
2. Ta kort på orienteringskartan med mobilens inbyggda kamera. Alternativt importera kartfil.
3. Passa in ditt spår till banan på kartan.
4. Nu kan du se ditt resultat på kartan, i tabellform och som ett profildiagram.

Steg 1: Springa orienteringsbanan
a. Skapa en ny träning genom att trycka på ‘Ny träning’
b. Träningen får namnet ‘dagens datum_aktuell tid’. Ändra namnet genom att välja ‘Ändra träningen namn’ i menyn.
c. Tryck på ‘Spring banan’ i god tid innan loppet så att GPS:en hinner stabilisera sig. Noggrannheten bör vara god ( mindre än 10-15 meter, se övre högra hörnet)

d. Tryck på ‘Start’ för att starta inspelningen av dina förflyttningar. Du kan klippa bort början av ditt spår i steg 3, om du startar inspelningen innan du startar ditt lopp.
e. Om du vill så kan du stämpla vid varje kontroll. Stämpla genom att trycka på kontrollsiffran. Du kan också stämpla genom att stå stilla och sakta vända mobilen fram och tillbaka vertikalt några gånger (|_|_|_). Om du har mobilen på armen, så stå stilla och höj och sänk armen några gånger för att stämpla manuellt. Du kan även lägga till och ta bort stämplingar i steg 3.
f. Avsluta inspelningen genom att trycka på ‘Avsluta lopp’ och vänta tills spåret har blivit sparat.

Ett alternativ är att använda en GPS-klocka för att spela in spåret, kopiera gpx-/tcx-filen från GPS-klockan till telefonen och sedan importera spåret genom att välja ‘Importera spår’ i menyn.

Steg 2: Fotografera orienteringskartan
a. Välj ‘Ta kartfoto’
b. Fotografera av kartan så plan som möjligt och i nord-sydlig rikting. Du kan beskära kartfotot i steg 3, om det behövs.

Ett alternativ är att välja ‘Importera karta’ i menyn och välja ‘Smartphone’ för att importera en kartfil som finns på telefonen eller ‘WorldofO Leaderboards’ för att ladda ner en karta från WorldofO Leaderboards. Filtyper som stöds är jpg, png, tif och gif.

Steg 3: Koppla ditt spår till banan
a. Välj ‘Koppla karta’.
b. Börja med att beskära kartfotot om det behövs. Det gör du med funktionen ‘Beskär’ som du hittar genom att trycka på ‘meny’-knappen.
c. Passa sedan in ditt spår till banan med hjälp av ram-verktyget och välja ‘flytta’-funktionen. Ta tag i den blåstreckade ramen för att flytta en sida. Spara dina ändringar när du är nöjd med anpassningen av ditt spår till banan.

d. Välj sedan kontrollpunktsverktyget för att lägga till, ta bort och finjustera läget av dina stämplingar. Om du vill ta bort början av ditt spår så lägg till en stämpling där du faktiskt startade och ta bort den första startpunktsstämplingen. På motsvarande sätt kan du ta bort slutet av ditt spår om du har avslutat inspelningen efter att du har gått i mål. Spara dina ändringar när du är klar.

Steg 4: Analysera ditt resultat
När du väljer ‘Se resultat’ så visas kartan med ditt spår samt en informationsskylt vid varje stämpling.

Ditt spår är färgkodat utifrån aktuell hastighet. Grön betyder hög fart och röd är låg fart.

Ställ in spårets färgkodning med funktionen ‘Spår’ under ‘meny’-knappen.

Informationsskyltarna visar sträcktid, sträcklängd tempo m.m.. Välj vilken information du vill se med funktionen ‘Info’ under ‘meny’-knappen.

Du kan också spela upp ditt lopp i valfri hastighet.

Det går även att ladda in flera resultat och visa eller spela upp dem samtidigt.

Välj ‘Visa profil’ för att se aktuell hastighet, medelhastighet, höjd m.m. för ditt lopp. Du kan välja vilka kurvor som ska visas.

Välj ‘Visa tabell’ för att se sträcktider, längder, tempo m.m. i tabellform.