Banor

Gratis-versionen Gps Orienteering Run har stöd för att ladda ner banor som andra har publicerat.

Den fullständiga versionen av Gps Orienteering har även stöd för att:

 • importera banor
 • skapa nya banor
 • redigera banor
 • hämta höjdprofil
 • exportera banor till kartor som kan skrivas ut
 • ställa in öppettider för banor
 • publicera banor

Ladda ner en publicerad bana

Du kan ladda ner banor som är publicerade av andra, genom att välja ‘Lägg till bana’ i vyn med banor och antingen skanna QR-koden (om den finns tillgänglig) eller mata in banans kod på 8 tecken.

Importera bana

Om du redan har banan i en gpx- eller kml-fil så kan du importera den till appen. Det kan t.ex. vara så att du ritar banan i OCAD, Condes, PurplePen eller Google Earth och exporterar den till gpx-/kml-/kmz-fil.
- Kopiera gpx-/kml-/kmz-filen till mobilen.
- Öppna appen GpsOrienteering och välj ‘Importera bana’ i menyn ‘Banor’.
- Välj vilken bana du vill importera, ge den ett namn och välj vilken karta som ska användas. Kartan måste täcka hela banan. Det går även att importera bana utan karta.

När du har importerat banan kan du välja vilken typ av banan det ska vara, lägga till labyrint eller ändra andra egenskaper, se nedan.

Skapa en bana

Skapa en ny bana på följande sätt:

 • Välj ‘Skapa ny bana’ i menyn ‘Banor’.
 • Ge banan ett namn. Det kan ändras senare.
 • Välj vilken karta som ska användas. Kartan måste vara georefererad för att kunna väljas.
 • Välj vilken typ av bana det ska vara: Standard, Rogaining, Alla i valfri ordning eller Scatter. Bantypen kan ändras senare. En beskrivning av bantyperna ges längre ned på sidan.
 • Tryck på ‘Skapa bana’ för att skapa banan och därefter öppnas kartan så att du kan börja sätta ut kontroller, se ‘Redigera banan’ nedan.

Figur 1: Skapa ny bana.

Redigera bana

Du kan redigera en bana som du har importerat eller skapat. Nedladdade banor kan inte redigeras.

I skärmen för banan, 1) klicka på kartan för att redigera kontrollpunkterna och 2) klicka på penn-ikonen för att redigera andra egenskaper.

Figur 2: Översiktsskärm för banan

1. Redigera kontrollpunkter

Det finns några olika verktyg för att redigera banan. Tryck på verktygsikonen som motsvarar verktyget:

 • Lägga till kontroller – ‘plus’ ikonen. Klicka på kartan för att lägga till en ny kontroll sist. Om du vill lägga till en kontroll mellan två kontroller så klicka på ‘plus’-ikonen mellan de två kontrollerna.
 • Flytta kontroll – ‘multi-pil’ ikonen. Klicka och dra en kontrollpunkt. Ändra vinkel på en port-kontroll.
 • Ta bort kontroll – ‘soptunna’ ikonen. Klick på en kontroll för att ta bort den.
 • Typ av kontroll – ‘O/I’ ikonen. Klicka på en kontroll för att växla mellan vanlig ‘punktkontroll’ och ‘port’. En port är en typ av kontroll där du ska passera igenom porten för att stämpla, ungefär som att passera mållinjen i en löpartävling. Portar lämpar sig särskilt väl för MTB-orientering.
 • Poängvärde – ’5p’ ikonen. Bara för rogaining. Klick på en kontroll för att ge kontrollen ett poängvärde.
 • Redigera labyrint – ‘labyrint’ ikonen. Bara för banor som har labyrint. Klicka på en streckad linje för att lägga till/ ta bort ett vägg-segment. Välj ‘Ny labyrint’ i options-menyn för att generera en helt ny labyrint.

Banan måste innehålla minst 2 kontroller (start och mål) för att man ska kunna springa den.

Symbolens (triangel eller ring med kryss i mitten)  storlek visar inom vilket område man ska befinna sig för att det ska bli en automatisk, godkänd stämpling.

Figur 3: Redigera banan.


Figur 4: Banan med port-kontroller.


Figur 5: Redigera en labyrint

2. Ställ in banans egenskaper

I ‘Egenskapr’ kan du ändra banans namn, karta och bantyp m.m.:

 • Standard orientering – ta alla kontroller i angiven ordning.
 • Alla i valfri ordning – börja med startkontrollen, ta därefter alla kontroller i valfri ordning och avsluta med målkontrollen.
 • Rogaining – poängorientering. Varje kontroll har ett värde. Samla så många poäng som möjligt inom den begränsade tiden för banan genom att besöka kontrollerna i valfri ordning.
 • Scatter orientering – ta angivet antal kontroller i valfri ordning. Här gäller det att stämpla vid de lämpligaste kontrollerna för att komma snabbast i mål!Standard orienteering – take all control points in the specified order.

Välj till/bort labyrint. Banan måste ha minst 2 kontroller för att skapa en labyrint. Ett tips är att först lägga in alla kontroller och därefter välja att banan ska ha en labyrint och därefter eventuellt justera labyrinten.

Du kan även välja om det ska vara tillåtet med orienteringshjälp eller ej, när man springer banan. Förvalt är att orienteringshjälp är tillåten.

Du kan också välja om banan ska ha begränsade öppettider, dvs när första start är tillåten (dag och tid) eller nästa sista start är tillåten. Du kan också ställa in dagliga öppettider, t.ex. om det bara är tillåtet att springa banan på kvällstid.

Höjdprofil

Med funktionen ‘Höjdprofil’ kan appen hämta höjddata för banan från Googles kartbibliotek och visa banans höjdprofil. Höjddatan används även för att justera mobilens höjdmätningar i resultatprofildiagrammet (endast för standard-orientering). I bilden nedan visas höjdprofilen för en bana. Blå kurva har höjddata för kontrollerna, vilket används för att beräkna minsta klättring. Den ljusblå kurvan har höjddata för ett större antal punkter utmed banan (dvs höjdprofil om man springer på strecket mellan kontrollerna), och används för att beräkna den totala klättringen.


Figur 7: Höjdprofil för banan ‘Bokskogsrundan’

Publicera banan

När du är klar med banläggningen så kan du publicera banan för att göra den tillgänglig för andra. Välj ‘Publicera’ i option-menyn.

Observera att en publicerad banan inte kan återkallas eller redigeras! De enda sakerna du kan ändra på en publicerad bana är:

 • Öppettider: Första start, sista start och dagliga öppettider.
 • Om banan ska vara dold eller ej före start
 • Om orienteringshjälp ska vara tillåten eller ej.

Övriga funktioner

Du kan kopiera en bana om du vill basera en ny bana på en befintlig bana. Använd funktionen ‘Kopiera bana’ och ge kopian ett nytt namn.

Med funktionen ‘Exportera’ skapar du en jpg-fil av kartan med banan inritad. Jpg-filen kan du sedan skriva ut på en färgskrivare och använda när du springer banan. Banans QR-kod trycks på kartan.