Banor

Under ‘Banor’ i huvudmenyn visas de banor som finns på mobilen. Om du vill ladda ner en bana som någon annan har gjort, så väljer du ‘Hämta bana’ och anger banans kod.

Du kan också ladda ner banor och kartor från WorldofO Leaderboards. Välj ‘WorldofO Leaderboards’ för att se en lista över tillgängliga banor. Välj en bana, importera den, spring banan och utvärdera loppet. Du kan ladda upp resultatet (‘Resultat/Ladda upp’) till ‘WorldofO Leaderboards’ via deras hemsida.

Du kan även redigera en befintlig bana eller skapa en helt ny bana. OBS! Du kan inte ändra en bana som du har laddat upp eller laddat ner från servern.

Skapa en ny bana genom att välja ‘Ny bana’. Ge banan ett namn, välj vilken karta som ska användas och tryck därefter ‘Skapa bana’. Bara georefererade kartor kan användas för att skapa banor. Banan måste innehålla minst två punkter (start och mål) för att du ska kunna springa den.


Figur 1: Skapa en ny bana

Under ‘Egenskaper’ väljer du vilken typ av bana det ska vara:
- Standard orientering – ta alla kontroller i angiven ordning.
- Valfri ordning – börja med startkontrollen, ta därefter alla kontroller i valfri ordning och avsluta med målkontrollen.
- Rogaining – poängorientering. Varje kontroll har ett värde. Samla så många poäng som möjligt inom den begränsade tiden för banan genom att besöka kontrollerna i valfri ordning.
- Scatter orientering – ta angivet antal kontroller i valfri ordning. Här gäller det att stämpla vid de lämpligaste kontrollerna för att komma snabbast i mål!

Du kan även välja om det ska vara tillåtet med orienteringshjälp eller ej, när man springer banan. Förvalt är att orienteringshjälp är tillåten.


Figur 2: Del av en rogainingbana.

Du kan lägga till kontrollpunkter, flytta dem, byta typ, ta bort dem eller ge dem ett värde (endast rogaining). Symbolens (triangel eller ring med kryss i mitten)  storlek visar inom vilket område man ska befinna sig för att det ska bli en automatisk, godkänd stämpling.

Alla banor har en unik kod på 8 tecken och varje gång du sparar ändringarna så skapas en ny kod för banan.

 
Figur 3: Redigera en bana

Om du klickar på fyrkanten mellan två kontroller när du lägger till en kontroll så läggs kontroller till mellan dessa, annars läggs den nya kontrollen sist.


Figur 4: Klicka och dra på en fyrkant om du vill lägga till en kontroll mellan två kontroller.

Du kan välja om en kontroll ska vara av typen ‘punktkontroll’ eller ‘port’. Punktkontroller är den traditionella kontrollen där du ska ta dig till kontrollpunkten för att stämpla. En port är en typ av kontroll där du ska passera igenom porten för att stämpla, ungefär som att passera mållinjen i en löpartävling. Portar lämpar sig särskilt väl för MTB-orientering.

Växla mellan punktkontroll och port genom att välja punkt/port-verktyget och sedan klicka på kontrollen. Ändra portens vinkel genom att välja flytta-verktyget och sedan rotera porten.


Figur 5: Bana med portar.

Om du redan har banan i en gpx- eller kml-fil så kan du importera den till appen. Det kan t.ex. vara så att du ritar banan i OCAD eller i Google Earth och exporterar den till gpx-/kml-fil.
- Kopiera gpx-/kml-filen till katalogen gpsorienteering/courses_import.
- Välj ‘Importera’ i menyn ‘Banor’.
- Välj vilken bana du vill importera, ge den ett namn och välj vilken karta som ska användas. Kartan måste täcka hela banan. Det går även att importera bana utan karta.

Du kan också se en tabell för kartan med koordinater för kontrollpunkterna och sträcklängder.


Figur 6: Bantabell med koordinater och sträcklängder

Med funktionen ‘Höjdprofil’ kan appen hämta höjddata för banan från Googles kartbibliotek och visa banans höjdprofil. Höjddatan används även för att justera mobilens höjdmätningar i resultatprofildiagrammet (endast för standard-orientering). I bilden nedan visas höjdprofilen för en bana. Blå kurva har höjddata för kontrollerna, vilket används för att beräkna minsta klättring. Den ljusblå kurvan har höjddata för ett större antal punkter utmed banan (dvs höjdprofil om man springer på strecket mellan kontrollerna), och används för att beräkna den totala klättringen.


Figur 7: Höjdprofil för banan ‘Bokskogsrundan’

Du kan kopiera en bana om du vill basera en ny bana på en befintlig bana. Använd funktionen ‘Kopiera bana’ och ge kopian ett nytt namn.

Med funktionen ‘Exportera’ skapar du en jpg-fil av kartan med banan inritad. Jpg-filen kan du sedan skriva ut på en färgskrivare och använda när du springer banan.